This is an example of a HTML caption with a link.
:::

賀本校田徑隊參加臺南市111年中小學田徑錦標賽榮獲佳績

臺南市111年中小學田徑錦標賽111.11.20-23

1-7   古佩臻    七年級女子組標槍        第三名

3-2   林芸芸    九年級女子組標槍        第四名

3-2   宇嘉欣    九年級女子組100m      第六名

2-2   蔡秉頷    八年級男子組鐵餅        第三名

2-1   陳尙煒    八年級男子組鐵餅        第五名

3-5   曾品鑫    九年級男子組跳遠        第四名

1-7   洪儀婕    七年級女子組鐵餅        第四名

2-3   郭菁芸    八年級女子組鐵餅        第五名

3-2   宇嘉欣    九年級女子組鐵餅        第四名

學務處 蔡佳昌 於 2022-12-06 發布,共有 86 人次閱讀
:::

站內搜尋

仁德國中粉絲專頁