This is an example of a HTML caption with a link.
:::
公告 張書鳳 - 處室公告 | 2022-07-14 | 點閱數: 72

開會事由:遴聘新生班級及 205 班導師
開會時間: 111 年 7 月 15 日(星期五)上午 9 時
地點:會議室
出席人員(更新):陳 O 吟、陳 O 娟、陳 O 伶、陳 O 惠、楊 O 玲、陳 O 庭、林 O 櫻、黃 O 玲

注意事項: 1.重新開放導師意願調查表單,至 7 月 14 日晚上 8 點截止(可重新更改意願或重新填寫)
                     https://forms.gle/VLhPZ24rWPvci6iXA
                  2.若有教師更改意願,可能改變導師名單,若與會人員有變動,在今晚 9 點前會再發通知。

:::

站內搜尋

仁德國中粉絲專頁